Citrix Workspace For Google Cloud Nedir?

Paylaş!

Citrix workspace for google cloud nedir? sorusunun cevabı olarak şu yanıtı verebiliriz: citrix workspace for google cloud, şirket veya firmalara yüksek düzeyde iş deneyimi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde çalışanlar G Suite uygulamalarına erişebilir ya da katılımı artırıcı kolay ve işe yarayan deneyim kullanma imkanına sahip olabilirler. G Suite ile birleşen bu sistemin, Citrix aracılığıyla düzenli ve dayanışmaya dayalı bir biçimde gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Citrix Workspace aracılığı ile şirket ya da firmalar dijital olan gürültüyü durdurup önemli olan işlerine daha fazla vakit ayırmalarını sağlar. Bu sistemi ile açığa çıkan bazı noktalar şu şekilde açıklanabilir:

Çalışma Deneyimleri

Citrix Workspace, tüm çalışma faaliyetlerini düzenleme görevi olan bir çalışma platformudur. Google Cloud sistemi kullanan büyük şirketler, bunun için Citrix Workspace’i çok çabuk benimsiyorlar.

Citrix Workspace’in yeni sürümüyle Google Cloud müşterileri, G Suite uygulamalarını kullanabilirler. Bu sayede de ortak olan görevleri otomatikleştirip zaman kazandıran uygulamalar sunabilirler. G Suite, mikro uygulamalar sunması, etkinlik hatırlatmaları, bildirimleri yeni üyelere göndermek gibi birçok işi yerine getirir. Citrix Workspace’i şirketler, kendi işlem ve ihtiyaçlarını gidermek adına özelleştirebilirler.

Modern Bir Uygulama İle Çalışan Sistem

Google Cloud Anthos’u kullanarak, mikro hizmet uygulamaları ortaya çıkaran şirketler,bu uygulamaları her mekanda çalıştırabilirler. Müşteriler; Citrix ADC’lerini kolaylıkla Anthos’a entegre edilmesini sağlayabilir ve bu uygulama geçişini daha da basitleştirmek amacıyla müşteri yerindeki operasyonel tutarlılığı ve politika tutarlılığını kolayca koruyabilirler.

Bunun dışında mikro servise sahip haritaları görselleştirmek ve bu konu hakkında bilgi edinmek, anormal olan durumları ve olası meydana gelebilecek problemleri saptamak için Citrix ADM Hizmet Grafiklerini kullanma imkanlarına sahip olurlar.

Sanal Masaüstü Şeklinde Bir Altyapı

Citrix Virtual Apps and Desktops Machine Creation Service’in kullanlması ile hızlı ve etkili biçimde Windows bazlı Citrix işleri ölçekli bir şekilde sağlanabilir. Ayrıca çalışanların, işbirliği konusunda en verimli seviyede çalışmaları için gerekli olan bütün araç ve gereçler erişebilme imkanı yani modern anlamda dijital çalışma ortamı oluşur.