İkinci el tablet ve telefonlarda yeni düzenleme

Paylaş!

İkinci el tablet ve telefonlarda yeni düzenleme

Son dönemde birinci el teknolojik aygıt fiyatlarının ulaşılamaz fiyatlara
erişmesiyle beraber ikinci el piyasası sükse yapmış, imkan bulan herkes ihtiyaç
duyduğu teknolojiyi öncelikle ikinci el piyasasında araştırmaya başlamıştı.

İkinci el piyasasında önemli bir gelişme yaşandı.

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlerin satışı hakkındaki yönetmelikte
değişiklik yapılmasına karar vererek Resmi Gazete’de yayınladı. Düzenlemenin
yayınlanmasıyla ikinci el tablet ve cep telefonu satışları için yeni düzenleme
yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre ikinci el tablet ve telefonların yenilenmesi için en
az 1 yıllık ses, mesaj gibi datalara sahip olması şart koşulacak. Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kaydını tutacağı bu datalara sahip olmayan
ürünlerin yenilenmesi mümkün olmayacak.

Ayrıca düzenlemeye göre yenileme işlemi yapılmamış tablet ve telefonlar için
bilgi etiketiyle satılması artık zorunlu. Bu etiketlerde ürünün mevcut statüsü
ve varsa yapılmış işlemlerin bildirilmesi isteniyor. Üstelik yenileme belgesi
bulunmayan ve bu belgeye sahip yetkili firma vasfı taşımayan ürünlerin
yenilenmiş ürün zannedilecek reklam ve ticari yürütmelerde bulunması engellendi.

Yetkili alıcı, ikinci el ürünün değerleme işlemini ürünün kendisine
ulaşmasını takriben 3 iş günü içerisinde sonuçlandırmak zorunda. Bu zaman
zarfında tüketicinin bu değerlemeyi onayladığına ilişkin yazılı belge yada
kalıcı veri saklayıcısıyla saklanacak. Bununla birlikte ödeme işlemi, bu onayı
takip eden süre zarfında tamamlanacak. Ödeme süresinin karşılıklı onaya göre
uzayabileceği belirtilen yeni düzenlemede eğer alıcı yeni ürün aldıysa, bu
tutar aldığı ürünün değerinden düşürülebilecek.

Yenileme Merkezleri

Yenileme merkezleri, yeni düzenlemeyle birlikte satışını yapacakları ikinci el
cihazların son 1 yıla ilişkin kayıtlarının bulunup bulunmadığı BTK üzerinden
kontrol etme sorumluluğu altında. Şartları sağlamayan ikinci el cihazların
yenileme işlemi yapılması yasaklanmış oldu.

Son olarak oluşturulabilecek usulsüzlükleri engellemek amacıyla kullanılmış
ürünlerin kayıtlandırma işlemini Türk Standartları Enstitüsü(TSE) aracılığıyla
tescillenmiş hologramlı sertifika formunu kullanarak ve ticari unvanı, iletişim
bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin tüm bilgileri
içeren kare kod sistemiyle kontrol altına alınacak.

Yenileme işlemi yenileme merkezi tarafından yapılabileceği gibi yenileme yetki
belgesini almış aracı kurumlar vasıtasıyla da sağlanabileceği gibi, yenileme
merkezlerinin kendilerine bağlı şubeler oluşturabilmesi bakanlık izni alması
koşuluyla serbest bırakıldı.