Almanya’da Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Paylaş!

Almanya’da Yenilenebilir Enerji Kullanımı. Enerji kaynaklarının uzun süredir bilinçsiz kullanımından dolayı tükenmeleri söz konusu olur hale gelmiştir. Çünkü bilinçli şekilde kullanılmayan yer altı ve yer üstü enerji kaynakları doğanın bir hediyesi olduklarından dolayı belli bir kotada doğada bulunurlar. Yeniden üretilmeleri de söz konusu olmayan türler için bir bitiş söz konusu olacaktır. Uzun yıllardır bilinen bu gerçekten dolayı ülkeler ilerde doğacak enerji sıkıntısının varlığından haberdar olduklarından alternatif enerji kaynakları buma konusunda çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Almanya yoğun bir sanayi ülkesi olmasından dolayı konuyla alakalı en kısa ve etkili adımların atılmasında başı çeken ülkelerden olmuştur. Açıklanan son verilere göre Avrupa’nın en çok enerji tüketen ülkesi olma ünvanını elinde barındıran Almanya enerjisinin %38 gibi büyük bir oranını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeye başlamıştır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Almanya’da enerji ve temini konusu ile ilgilenen bakanlık olan Federal Enerji ve Su Yönetimi Birliği her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ve eylül dönemi arasında geçen enerji tüketimi ve teminine ilişkin durumu rapor şeklinde kamuoyu ile paylaştı. Yayınlanan raporda dokuz aylık enerji tüketimi ve enerjinin temin edilme yolları açıklandı. Ortalama olarak üretim 479,8 milyar kilovatsaat olurken, tüketim ise 444 milyar kilovatsaat olarak beyan edildi.

Raporda dikkat çeken bir başka konu ise bu kadar çok elektrik ihtiyacı olan Almanya gibi bir sanayi ülkesinin enerjiyi elde etme yöntemi oldu. Bahsedilen ve ihtiyaç duyulan enerjinin %38 gibi büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden elde edildi. Geçen yılın aynı döneminden %9,3 daha çok artış ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elde dilen enerji 170 milyar kilovatsaat olarak göze çarptı. Ayrıca kömürden kullanım %7, doğalgazdan kullanım ise %8 oranında azaltıldı.

Bir başka dikkat çeken konu ise yenilenebilir enerji kaynakları içinde en çok pay sahibi olan rüzgar enerjisi oldu. Almanya ihtiyacı olan enerjideki artışın büyük çoğunluğunu rüzgar ile elde edilen enerji kaynakları ile temin etme yoluna gittiğini de raporda sunduğu bilgilerin arasına ekledi.