E-devlet’den Haksız Fatura Takibi

Paylaş!

Elektronik haberleşme sektörü olarak işletmeci abonelerden haksız olarak ücret alındığının belirlenmesi neticesinde, e-devlet‘den haksız fatura takibi durumu vatandaşlar tarafından tespit edilen her türlü alacak iadesini artık e-Devlet Kapısı web sitesi üzerinden rahatlıkla görebilecek. Toplamda 200 bin ve daha çok abonesi olan işletmeci tarafından belirlenecek olan söz konusu bu hizmetle tüm vatandaşlar, IBAN numaralarını belirtip, alacaklarını en kosa sürede tahsil edebilecek. (BTK) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, aboneler için yapılacak iadeler uygulanacak usul ve esaslara yönelik düzenlemeye gitti. Bu konuda, elektronik haberleşme sektörü olarak abonelere uygulanan yöntem ve bilgi alma süreçleri ile içeride kalan iade tutarlarının Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı kurumuna aktarılmasına yönelik kurul kararı onaylandı. BTK tarafınca işletmecilerin tüketicilerden haksızca ücret tahsil ettiğinin tespiti ve bu ücretlerin abonelere geri iade edilmesine ilişkin kurul tarafından karar verilmesi sonrası idari yaptırım hakkı saklı kalmak kaydı ile söz konusu tüm tutarlar vatandaşlara iade edecektir.

İşletmeci kişiler, söz konusu bu iadeyi alacak olan aboneleri, elektronik mesaj, kısa mesaj, sesli arama, sesli yanıt sistemi ya da faturalar üzerine ek ibare ile ücretsiz olarak bilgilendirecek. Toplamda 200 bin ve daha çok abonesi olan işletmeci, e-Devlet Kapısı sayesinde alacağın iadesine imkân tanınmış olacak. İade şeklinin IBAN numarasına yapılamaması durumunda kullanılacak yöntem veya benzeri hususlar konusunda abonelere sorgulama ekranı üzerinden bilgi verilecek.

Engelliler İçin Yapılacak Olan Bilgilendirmeler

İşletmecilerin tarafından engelli kişiler tarifelerinden yararlanan aboneler için yapılacak bilgilendirme ile bu abonelere uygun olacak işitsel veya görsel tüm yöntemler kullanılacak şeklinde gerçekleştirilecek.

Faturalı hatlar üzerinden, iade tutarları abonelere ilk önce son ödeme tarihi geçen borçlarından ilgili konuya uygun olarak tahakkuk edilecek. Mahsuplaşmayı müteakip olup kalan tutarların talep edilmesi halinde alacaklı olan aboneye nakit olarak iade edilebilecek.

Ön ödemeli sabit hatlarda ise iade edilmesi beklenen tutarlar, var ise işletmecinin abonelerdrn alacağından mahsup edilecektir. Mahsuplaşmanın sonrası kalan tutarlar, talep edilmesi durumunda, aboneye nakit şekilde iade edilecek.

İade Süresi 30 Gün İçinde Tamamlanmış Olacak

İşletmeci tarafınca kurul kararları uyarınca farklı bir süre belirtilmediği halinde tüm iadeler, 30 gün içerisinde tamamlanacak. IBAN bilgisini işletmeciye iletilmesi ardından tüm fiili iade işlemi, 15 gün içinde tamamlanmış olacak.