Samanyolu Galaksisinin En Net Haritası

Paylaş!

Samanyolu Galaksisinin En Net Haritası. Son zamanlarda bilim dünyasını en meşgul eden araştırmalar arasında Samanyolu galaksisinin en detaylı haritasını çıkarmak geliyor. Samanyolu galaksisinin keşfinden günümüze kadar geçen süreçte hiçbir bilin insanın detaylı bir şekilde haritasını çıkaramamış olması, bu araştırmayı daha da cazip hale getiriyor.

Bilim insanlarının adeta yarış içerisinde olduğu bu araştırma konusunda şu ana kadar ki en net en ayrıntılı Samanyolu haritasını oluşturmak isteyen bilim dünyası, bu konuyu açığa kavuşturmak için oldukça kararlı duruyor. Yapılan araştırmalar neticesinde yeni bulgulara ve yeni verilere ulaşan bilim dünyası Samanyolu galaksisinin aslında net bir şeklinin olmadığı kanısı etrafında birleşti. Bu hipotezi doğrulamak için çalışmalarını yoğunlaştıran bilim insanları ulaştığı kanıtlar neticesinde Samanyolu galaksisinin net bir şeklinin olmadığını keşfetti.

Düzgün bir biçime sahip olmayan Samanyolu galaksisi hakkında elde edilen bu sonuç, bu galaksinin net bir haritasının çıkartılmasını geciktirecek gibi görünüyor. Öte yandan bilim insanları dünya ve Samanyolu galaksisi arasındaki ilişkiyi, akvaryum ve balık arasındaki ilişkiye benzetiyor. Akvaryumda yaşayan bir balık, akvaryum içerisinde mutlu bir yaşam sürdürse de akvaryumun şeklinin nasıl olduğu konusunda net bir fikir sahibi olmaz. İnsanlarda aynı şekilde dünya üzerinde ne kadar mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürürse sürdürsün galaksiyi dışarıdan bir bakış açısıyla hiçbir zaman göremediğinden mütevellit, galaksinin şekli hakkında fikir sahibi değildir.

Bilim İnsanlarından Şaşırtan Keşif

Bilim insanları yaşamış olduğumuz galaksinin en ayrıntılı haritasını çıkarmak üzere yapmış olduğu çalışmalarda yaşadığımız galaksinin düzgün bir şekle sahip olmadığını buldular. Bilim insanları tarafından 4 Şubat tarihinde ünlü bir astronomi dergisinde yayınlanan makalede yaşadığımız galaksinin nesneler arasındaki mesafesinin hesaplanarak nasıl göründüğüne dair bilgilerin elde edilebileceği üzerinde duruluyor.

Bunun yanı sıra yayınlanan makalede bilim ekibinin en net Samanyolu haritasının çıkartılması için Güneş’ten daha parlak 1000 in üzerinde sefeid yıldızlar üzerinde araştırma yapıyor. Bu yıldızların 3 boyutlu olarak simüle eden bilim adamları Samanyolu’nun nasıl göründüğüne dair en net haritayı ve evren hakkında bilinmeyen yönleri ortaya çıkarma konusunda kararlı.