İnsan Beyni İle Cyborg Fare Beynine Başarıyla Bağladı

Paylaş!

İnsan Beyni İle Cyborg Fare Beynine Başarıyla Bağladı. Çinli bilim araştırmacıları yine yaptıkları farklı bir deney ile herkesi oldukça şaşırtmış ve gündeme gelmişlerdir. Şu ana kadar ilk kez denenen ve başarılan konu ise farelerin hareketlerini ve zihinlerini kontrol ederek istedikleri gibi davranmalarını sağlamaktır. İnsan beyni ile fare beyni arasında bağlantı kurmayı başaran Çinli bilim araştırmacıları, farenin “zihin kontrolünü” ele geçirmeyi başarmış bulunmaktadırlar. Çinli bilim araştırmacılarının son dönemde yaptıkları ilginç araştırma ve çalışmalar bilim dünyasında sık sık büyük yankılar uyandırmakta ve ilgi çekmektedir. Bu çalışmaların en etkilisi de beyinler arasında direkt iletişim yaşadıkları deney olmuştur.

Fareyi Kontrol Etmek Mümkün

4 Şubat 2019 tarihinde Nature’s Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, beyinden beyine arayüz olarak kullanılarak bir farenin hareketlerini kontrol etmenin mümkün olduğu açıklanmıştır. Deneyde yapılan sistemlerde bir bilgisayar, insan beyninden aldığı verileri farenin beynine uygun şekilde çevirerek iletmektedir. Bu sayede farelerin hareketleri kontrol altına almak mümkün olmuştur.

Çinli araştırmacılar, bu yöntemi kullanarak önceden eğitmiş oldukları fareleri yönlendirip, belirli yerlere bırakılan yemekleri bulmalarını sağlayabilmektedirler. EEG adında beyin aktivitelerini ölçen bir cihaza bağlı olan Çinli bilim araştırmacısı, labirentte yolunu bulması için fareyi sadece düşünerek yönlendirmiştir ve araştırmacının beyninden alınan dalgalar, bilgisayar tarafından işlenerek fareye belli bir emir olarak iletildi.

EEG kullanmak, insanların beynine direkt olarak elektrot yerleştirme gereksinimini ortadan kaldırsa da sinyal kuvveti bu yöntem ile daha zayıf olmaktadır. Bu yöntem sebebi ile insan beyninden fareye bilgi hızlı bir şekilde aktarılamamaktadır. Bu sebepler dolayısı ile de insanın fareyi yönlendirirken bir çeşit gecikme süresini de hesaba katması gerekmektedir. Bu deney ile beraber ilk defa BBI kullanılarak karmaşık labirentlerde hareket edilmiş olundu.

Konuyla ilgili daha önceki bir çalışmada, BBI kullanımının arama ve kurtarma operasyonları için önemli olabileceği öne sürülmüştü. Uzaktan kontrol edilen önceden eğitilmiş farelerin, tehlikeli alanlarda daha rahat hareket edebileceği düşüncesi öne sürülmüştür.

Etik Komitesinden Onaylanmıştır

Bu teknoloji henüz daha yeni aşamasında olsa da, başka bir canlı üzerinde zihin kontrolü kullanmanın verdiği etik ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Çinli araştırma ekibi ise tüm protokollerinin ilgili üniversitedeki Etik Komitesi’nden onaylanmış olduğunu ve hiçbir sakıncası olmadığını söyleyerek kesin bir şekilde belirtmiştir.