SQL Sunucusunun Dili Nasıl Değiştirilir?

Paylaş!

Merak edenlere sql sunucusunun dili nasıl değiştirilir? Anlatacağız. SQL sunucusu, bilgisayar ile birlikte çok sık vakit geçirenler için iyi bir sistemdir. Genel olarak verilerle ilgilenen kişilerin tercihidir. Yazılmış olan bu yazıda veri içerisinden sizlere sunuluyor. Yazılmış olan bu yazının içeriğindeki veriler, veri tabanı bölümünden gönderilmiştir. SQL sunucu, belli bir kriterler gölgesinde tüm verileri sizlere sunma ve sorgulama anlamına gelmektedir. Yani bir çeşit sorgulama dili olarak bilinmektedir. Sorgulama esnasında bütün veriler üzerinde çeşitli işlemler yapılması sağlanmaktadır. Açılım olarak Structured Query Language olarak ve Türkçe anlamı Yapılandırılmış Sorgu Dili olarak çevrilmektedir.

SQL Sunucusu Nasıl Çalışır?

Tüm veriler üzerinden çabuk bir işlem yapılmasını sağlayan SQL sunucusu ile büyük veriler üzerinde rahat bir şekilde sunum ve sorgulama işlemleri yapılmaktadır.

Veri tabanı yönetimindeyken dikkat edilmesi gereken bir husus ise dağınık olan verilerin tam anlamıyla düzenlenmesidir. Büyük olan bir veri içinde çalışıldığı takdirde, dağınıklıkları düzenlemek, kategorize etmek, sorgulamalar ve veri arama esnasında oldukça işe yaramaktadır. Hafıza içerisinde dağınık bir şekilde depolanmış olan bilgiler, kategorize edilerek düzenlemeye alındığı vakit, depolama alanı bakımından ve düzen olması açısından ferahlık sağlanmış olacaktır. Böylece depolama alanı hiçbir şekilde işgal altında kalmaz ve alandan tasarruf edilmiş olunur.

Öğrenci bilgi sistemi, birçok öğrenci derslerini, bilgilerini, notlarını ve eski pek çok bilgileri ile geçmiş olan senelerin notları görülebilmektedir. Böyle bir sorgulama yapıldığında bilgi sistemine girmeyi düşünen bir öğrenci, SQL sunucu sistemi tarafından sorgulanmasını ekranda görmüş olacaktır.

SQL Sunucusunun Dilini Değiştirme

Kurulum yapıldıktan sonra bazen tarih yapıları ya da parasal değerlerin uyumlu olarak çalışması adına SQL ile bağlantıda olan bir kullanıcıya herhangi istediğiniz bir dili atayabilirsiniz. SQL dil değiştirme işlemi şöyle olmaktadır:

  • Execute sp_configure “Default Language” 22
  • Reconfigure_with_override
  • Alter_ logina sa With default_language: Turkish
  • Go

Bu işlemleri uyguladıktan sonra SQL sunucusu servisini yeniden başlatın.

  • Exec sp_helplanguage “Yukarıda kısımda sizlere belirtilenler dil değerini göstermektedir.” TR dil seçeneği için 22 rakamı verilmektedir.
  • select @ @ language “komutunda ise sa kullanıcılar için atanmış olan default dilini göstermektedir.” Bu yapılacak olan işlem sadece sa kullanıcılar için geçerlidir. İstediğiniz bir kullanıcı için bu tarz işlemi uygulayabilirsiniz.